WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Zakroczym
Ważne linki
Zakroczym jest miastem charakteryzującym się
wspaniałą historią oraz ciekawymi walorami
krajobrazowymi, co pozwala na dynamiczny rozwój
turystyki. Miasto i gmina posiadają sprzyjające warunki
do uprawy i przetwórstwa warzyw i owoców "miękkich",
dlatego uważane są za jedne z najlepszych wytwórczych baz warzywniczo-ogrodniczych w Polsce.

Zakroczym jest jednym z najstarszych grodów na Mazowszu. Historia jego powstania rozpoczęła się wraz z kształtowaniem początków państwowości polskiej. Gród w swym pierwotnym istnieniu leżał niżej skarpy. Zalążkiem miasta był istniejący tu w średniowieczu gród strzegący przeprawy i brodu na Wiśle. Nazwa Zakroczym pochodzi od "zakrotu", co znaczy tyle, co przekraczać rzekę. Z etymologii nazwy miasta wynika zatem, iż miejscowość zawdzięcza swe określenie położeniu geograficznemu. Podanie głosi, że "pierwotne miastomiało leżeć niżej w stosunku do obecnej miejscowości i nazywało się Kroczym albo Kroczyn".

Zakroczym odznacza się ciekawymi walorami krajobrazowymi. Wysoka skarpa wiślana przecięta jest od zachodu spadającymi ku rzece wąwozami. Na niej rozłożone są niskie, drewniane murowane domki, dalej ciągną się gęste krzewy, niżej piaszczyste łachy i rosochate, podmyte nurtem rzeki, drzewa. Ze zbocza skarpy otwiera się piękny widok na płynącą w dole rzekę, a za nią na płaskie, pokryte wikliną łęgi i ciemne plamy lasów zachodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Do najcenniejszych zabytków miasta zalicza się: kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża - XV wieczna, murowana budowla w stylu gotycko - renesansowym, z narożnymi basztami. oraz Kościół i klasztor oo. Kapucynów. Na rynku, stoi tzw. "Latarnia", pomnik ku czci powstańców z 1831 roku i 1863 roku oraz poległych w latach 1939 - 45. Kolejnym zabytkowy obiektem jest Fort nr 1 w Zakroczymiu - jest jednym z elementów systemu fortyfikacji związanych z Twierdzą Modlin. Na cmentarzu parafialnym znajduje się kwatera poświęcona żołnierzom poległym w obronie Zakroczymia we wrześniu 1939 roku oraz liczne pomniki obywateli z XVIII wieku. Ciekawym obiektem do zwiedzania jest Góra Zamkowa - dawne grodzisko, otoczone wiekowymi lipami, a także "zamek" ulokowany wśród wiekowych lip nad brzegiem Skarpy Wiślanej w Zakroczymiu. Z zamku mimo wojen i pożarów zachowały się zabytkowe piwnice zabudowane prywatnym obiektem stylizowanym na dworek szlachecki.
Zakroczym i jego okolice to jedna z najlepszych baz przemysłu warzywniczo-ogrodniczego w Polsce. Poziom produkcji nie odbiega tu od standardów światowych. Zdolności wytwórcze poszczególnych gospodarstw są jednak w gminie większe od możliwości przetwórczych i dlatego władze gminy otwarte są jednak na propozycje inwestycyjne podmiotów gospodarczych z zewnątrz, zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału w dziedzinie przetwórstwa warzywniczo-owocowego. Dotyczy to upraw już stosowanych, jak też tych wprowadzonych dopiero do hodowli na większą skalę. Na terenie gminy działają dwa zrzeszenia producentów warzyw gruntowych, których głównymi celami działania są: koncentracja produkcji, wspólna sprzedaż towaru, dążenie do obni żenia kosztów produkcji i stabilizacji cen, wspólne planowanie działalności przetwórczej i dostosowanie jej do popytu, zwłaszcza pod względem jakości, a także promocja stosowania nieszkodliwych dla środowiska technologii produkcji.