Obsługa Biuletynu  |  Podstawowe informacje  |  Dodatkowe elementy    
   


Podstawowe informacje dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz.1198. Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi, jednostki samorządu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Nr 67, poz. 619, określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

 

Zgodnie z tym Podmiotowa Strona BIP zawiera:

  1. Logo – znak graficzny Biuletynu,
  2. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
  3. Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
  4. Menu przedmiotowe,
  5. Informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
  6. Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
  7. Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
  8. Moduł wyszukujący.

 
Data wytworzenia informacji: 29 września 2003
Data wprowadzenia informacji: 29 września 2003
Wprowadził: Ewa Potarzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 17 listopada 2003
rejestr zmian strony>>
Liczba wejść na stronę: 3316
do góry wstecz drukuj