Władze Stowarzyszenia  |  Komisja Rewizyjna  |  Walne Zebranie Członków  |  Zarząd Stowarzyszenia    
   


Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Związku o kresie między obradami Walnego Zebrania Członków.

W skład Zarządu wchodzi 5 - 7 osób, wybranych spośród członków Stowarzyszenia. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 

Do zadań i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, 
 3. ustalanie obsady etatowej i zasad wynagradzania pracowników Biura, 
 4. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia w granicach upoważnień Walnego Zebrania Członków, 
 5. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji. Obsługę administracyjną i finansową prowadzi Biuro utrzymywane ze środków Stowarzyszenia. Biurem kieruje kierownik zatrudniany przez Zarząd. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Biura.

 

Zarząd:

 • Tomasz Sowiński - Prezes ZMN Radny, Rady Miasta Gdańska
 • Bogdan Major - Wiceprezes, Radny Rady Miasta Torunia
 • Andrzej Szyszko - Wiceprezes, Radny Rady Miasta Stołecznego Warszawy
 • Zygmunt Buraczyński - Sekretarz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
 • Bolesław Boczkaja - Skarbnik, Przewodniczacy Rady Miasta Solec Kujawski
 • Stefan Skórski - członek Zarządu, Burmistrz Miasta i Gminy Annopol
 • Andrzej Wiśniewski - członek Zarządu, Prezydent Miasta Grudziądza

 
Data wytworzenia informacji: 17 września 2003
Data wprowadzenia informacji: 17 września 2003
Wprowadził: Ewa Potarzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 23 września 2003
rejestr zmian strony>>
Liczba wejść na stronę: 3597
do góry wstecz drukuj